Kázne 2020

Software

(Poznámka: uvedené sú iba odkazy na jednotlivý software)

Na prehrávanie súborov mp3 si môžete stiahnúť winamp alebo VLC.