Pozývame Vás

Pozývame Vás na Discovery - objavovanie biblických právd cez internet

Spojíme sa vo štvrtky o 18:30 formou videokonferencie Zoom. Funguje na PC, notebookoch aj mobilných zariadeniach.
Všeobecný Manuál na pripojenie k videokonferencii ZOOM od BJB Viera.

Videokonferenciu bude viesť Marek Sonoga, pripojenie je tu.
Zaznačiť si udalosť do kalendára.

Údaje potrebné pre pripojenie:
Meeting ID: 230 087 0503

Spravodaj


Najnovší oznam:
Milí bratia a sestry, drahí priatelia!
Iste ste zachytili ďalšiu fázu uvoľňovania protiepidemiologických opatrení. Tieto uvoľňovania sa o.i. týkajú aj organizovania bohoslužieb, čo znamená, že na jednej bohoslužbe sa môže zúčastniť naraz viac osôb.

Preto sme sa rozhodli túto nedeľu organizovať v Poprade len jednu bohoslužbu o 10:00 so zvýšenou kapacitou.

Účasť na bohoslužbách je stále limitovaná, počet možných účastníkov v Poprade stanovujeme predbežne na 100 osôb vrátane všetkých slúžiacich. Počet účastníkov pre bohoslužbu v Mengusovciach je stanovený na 50 osôb. V mene všetkých, ktorí zabezpečujú bohoslužby organizačne, vás prosím, aby ste na nedeľnú bohoslužbu prichádzali nie skôr ako 15-20min pred jej začiatkom. Po vstupe do priestorov modlitebne sa riaďte pokynmi organizátorov. Ďakujeme!

Pripomínam, že pre naše bohoslužby stále platia nariadenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a hlavným hygienikom v SR, ktorými sa máme aj pri našich bohoslužbách riadiť.

Zdieľajte prosím tieto informácie aj s vašimi rodinnými príslušníkmi, rodičmi a starými rodičmi alebo zborovými priateľmi, ktorí nemajú prístup k internetu.

Prosíme, pristúpme k tejto novej situácii múdro, aby sme pre našich veriacich, či neveriacich blížnych neboli zdrojom pohoršenia, ale naopak, vzorom v zodpovednosti a poslušnosti voči Bohu aj pozemským autoritám.
V prípade otázok sa obráťte/napíšte na bjbpp@stonline.sk


Posledné zborové spravodaje:

Júl 2020
Jún 2020
Apríl 2020
Apríl 2020 - príloha - čítanie pre deti