Aktuality

Drahí bratia, sestry a priatelia zboru BJB Poprad,

vzhľadom na obmedzenia platné od 1.1.2021 je verejnosť vylúčená z účasti na bohoslužbách. Staršovstvo zboru v tejto súvislosti oznamuje:

 • Stretávať sa nebudeme, prihlasovacie formuláre nebudú prístupné.
 • Živé vysielanie z našich bohoslužieb bude dostupné v čase bohoslužieb na našom zborovom Youtube kanáli - v nedeľu o 10:00.
 • Biblické hodiny v Poprade - V priebehu týždňa bude rozoslaný materiál, ktorý pripraví brat Peter Engler. Seniorom doručíme vytlačený materiál, v prípade potreby kontaktujte brata Pavla Englera 0903 601 310.
 • Discovery - objavovanie biblických právd cez internet - prebieha online (štvrtok 18:00, videokonferencia Zoom, Meeting ID: 230 087 0503).
 • Stretnutia veľkej besiedky (KDZ) - prebiehajú online (piatok 17:00, videokonferencia Zoom, Meeting ID: 931 931 3160)
 • V prípade technických problémov, alebo ak potrebujete pomoc s informačnými technológiami, kontaktujte brata Petra Ivana 0949 754 247.
 • Prispieť svojím darom do zbierky bude možné pri východe z modlitebne alebo podľa údajov na stránke zborových kontaktov.

Staršovstvo pozýva zbor ku vzájomnej komunikácii (telefonujme si :) a tiež ku komunikácii s bratmi staršími. Svoje otázky, vyjadrenia alebo žiadosť o zasielanie aktuálnych informácií môžete adresovať na zborový e-mail poprad@baptist.sk. Nesme sa navzájom na modlitbách, obzvlášť starších bratov a sestry, tých, ktorí sú osamotení, chorí alebo v zápasoch.

Náš zbor býva z vonku oslovený rôznymi ponukami alebo prosbami o pomoc. Oslovenia, ktoré považujeme za dobré podporiť, budeme zaraďovať do oznamov. Menej dôležité budeme ukladať na stránku Hromadná korešpondencia (kresťanský spam:), kde si ju môžete v prípade záujmu pozrieť.

 • Brat Ivan Zuštiak z Rádia7 nás prosí o modlitby aj ďalej. V októbri mal prezentovať zámer na využitie FM frekvencie v regióne Poprad na vysielanie Rádia7 a uchádzať sa o tú frekvenciu - je tam viac záujemcov. Výberové konanie však bolo presunuté po Novom roku kvôli kovidu.
 • Vydavateľstvo Creativpress ponúka:
  • knihy pre deti za zvýhodnené ceny (viac info)
   • Nový Zákon v obrázkoch pre male deti (pre vek 3 - 6 rokov)
   • Príbehy zo Živej Biblie (pre vek nad 6 rokov)
  • slovenskú verziu publikácie Výjazdy. Dnes, keď si pripomíname 31 rokov od tzv. “Nežnej revolúcie” nám pripomenie obdobie štyroch desaťročí pred rokom 1989, keď šírenie Písma Svätého – Biblie a kresťanskej literatúry závažnou mierou ovplyvňovalo šírenie, zachovanie a prehĺbenie duchovného života a to napriek nepriazni a reštrikciám vtedajšieho režimu.


Posledné zborové spravodaje:

Január 2021

December 2020
November 2020
Október 2020
September 2020
Júl/August 2020
Jún 2020
Apríl 2020
Apríl 2020 - príloha - čítanie pre deti

Pozývame Vás

Pozývame Vás na Discovery - objavovanie biblických právd cez internet

Spojíme sa vo štvrtky o 18:00 formou videokonferencie Zoom. Funguje na PC, notebookoch aj mobilných zariadeniach.
Všeobecný Manuál na pripojenie k videokonferencii ZOOM od BJB Viera. V prípade, že Vám aplikácia ani s pomocou manuálu nefunguje, kontaktujte Petra Ivana 0949 754 247.

Videokonferenciu bude viesť Marek Sonoga, pripojenie je tu.
Zaznačiť si udalosť do kalendára.

Údaje potrebné pre pripojenie:
Meeting ID: 230 087 0503