Pozývame Vás

Pozývame Vás na Discovery - objavovanie biblických právd cez internet

Spojíme sa vo štvrtky o 18:00 formou videokonferencie Zoom. Funguje na PC, notebookoch aj mobilných zariadeniach.
Všeobecný Manuál na pripojenie k videokonferencii ZOOM od BJB Viera.

Videokonferenciu bude viesť Marek Sonoga, pripojenie je tu.
Zaznačiť si udalosť do kalendára.

Údaje potrebné pre pripojenie:
Meeting ID: 230 087 0503

Spravodaj


Najnovší oznam:
Milí bratia a sestry, drahí priatelia!
Dovoľte, aby sme vás touto správou informovali v súvislosti so zrušením zákazu stretávania sa na bohoslužbách v kostoloch a zhromaždeniach, ktoré vydal úrad verejného zdravotníctva 5.5.2020. Najbližšiu nedeľu 17.5. pripravujeme aj v našom zhromaždení v Poprade spoločné bohoslužby. Sme vďační Pánu Bohu za túto možnosť a za to, že epidemiologická situácia v našej krajine umožňuje povoliť návrat veriacich ľudí do zhromaždení a kostolov. Zároveň si ako spoločenstvo veriacich uvedomujeme zodpovednosť, ktorú máme pred Pánom a pred ľuďmi za dodržiavanie hygienických opatrení, ktorých účelom je ochrana zdravia najmä tých najzraniteľnejších spomedzi nás.

Od tejto nedele 17.mája teda budeme mať v našom spoločenstve bohoslužby nasledovne:

Organizujeme 2 nedeľné bohoslužby. Každej z nich sa môže zúčastniť max. 50 osôb vrátane slúžiacich. Od zajtrajšieho rána (streda 8:00) sa bude dať prihlasovať na jednotlivé bohoslužby.

Prvá bohoslužba sa uskutoční o 9:30-10:30. Potom bude nasledovať 30min prestávka na postupný odchod prvej skupiny (cca do 10min), dezinfekcia dotykových plôch a vyvetranie priestorov a následný vstup do modlitebne druhej skupiny (zhruba 5-10min pred začiatkom druhej bohoslužby).

Druhá bohoslužba sa uskutoční o 11:00-12:00. Obidve bohoslužby sú bez obmedzenia veku, prísť teda môže každý, kto má chuť a túžbu.

Obe bohoslužby budú mať ten istý priebeh, tzn. tá istá kázeň, piesne... atď. Besiedky pre deti sa počas týchto zhromaždení konať nebudú, zostávajú naďalej formou ZOOM aplikácie v nedeľu večer. Detskú herňu odporúčame počas konania bohoslužieb nevyužiť.

Z prvej bohoslužby (o 9:30) budeme robiť videozáznam, ktorý potom v priebehu tejto nedele uverejníme na zborový youtube kanál tak, ako predošlé nahrávky bohoslužieb. Čas a priebeh našich bohoslužieb sa v budúcnosti môže meniť podľa aktuálnej situácie. O zmenách vás budeme včas informovať.

Usmernenia pri oboch bohoslužbách sú nasledovné:

  • Vstup do zhromaždenia je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
  • Pred vstupom do zhromaždenia bude povinné aplikovať dezinfekciu rúk, ktorá bude poskytnutá pri vstupe, prípadne si nasadiť rukavice.
  • Vstup do budovy modlitebne je povolený len cez hlavný vchod, vstup cez garáž príp. zadný vchod nepoužívajte (bude uzatvorený).
  • Rozostup medzi jednotlivcami v laviciach bude 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti). Sedieť bude možné len v každej druhej lavici. Miesta na sedenie budú označené.
  • Ruky sa nepodávajú
  • Je potrebné zabrániť zhlukovaniu sa vo väčších skupinách na jednom mieste. Z toho dôvodu bude vstup a výstup zo zhromaždenia usmerňovaný príslušnou osobou.

Ďalšie dôležité informácie:

  • Ak máte nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosím, ostaňte doma. Ochránite tak seba aj ostatných.
  • Trvanie bohoslužby je skrátené na 60 minút.
  • Po druhom zhromaždení bude opätovne vykonaná dezinfekcia dotykových plôch - kľučky, dvere a podobne.

Zdieľajte prosím tieto informácie aj s vašimi rodinnými príslušníkmi, rodičmi a starými rodičmi alebo zborovými priateľmi, ktorí nemajú prístup k internetu.

Prosíme, pristúpme k tejto novej situácii múdro, aby sme pre našich veriacich, či neveriacich blížnych neboli zdrojom pohoršenia, ale naopak, vzorom v zodpovednosti a poslušnosti voči Bohu aj pozemským autoritám.
V prípade otázok sa obráťte/napíšte na bjbpp@stonline.sk


Posledné zborové spravodaje:

Apríl 2020
Apríl 2020 - príloha - čítanie pre deti
Marec 2020
Február 2020
Január 2020

December 2019
November 2019
Október 2019
September 2019
Júl 2019
Jún 2019
Máj 2019
Apríl 2019
Marec 2019
Február 2019
Január 2019

December 2018
November 2018
Október 2018
September 2018
Júl, august 2018
Jún 2018
Máj 2018
Apríl 2018