Pravidelné stretnutia nášho zboru

Pozor, aktuálne platia obmedzenia stretávaní, sledujte stránku AKTUALITY

Nedeľa10:00Bohoslužobné zhromaždenie

Utorok18:15Biblické vzdelávanie a modlitby

Štvrtok18:00Discovery - objavovanie biblických právd cez internet

Piatok16:45Stretnutie dorastu
Piatok17:00Klub detí KDZ
Piatok18:30Stretnutie mládeže

Kontakt

Poštová adresa
Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Poprad
Jahodná 5
058 01 Poprad - Veľká

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Mrština
0903 862 217

E-mail
poprad@baptist.sk

Príspevky pre zbor Poprad
Svoje príspevky a dary môžete posielať na účet vedený vo VÚB banke, a.s., IBAN: SK69 0200 0000 0027 9587 6653
Prípadne cez aplikáciu oskenovaním nasledujúceho kódu a nastavením výšky Vášho daru
Dar Poprad

Príspevky pre stanicu v Mengusovciach a Štôle
Svoje príspevky a dary môžete posielať na účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK70 1100 0000 0026 2538 0874
Prípadne cez aplikáciu oskenovaním nasledujúceho kódu a nastavením výšky Vášho daru
Dar Mengusovce a Štôla

Mengusovce - Štôla

MENGUSOVCE A ŠTÔLA

BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÉ STRETNUTIA

STREDA: 18,30 hod. - Biblické vyučovanie v Štôle, počas letných mesiacov v altánku v Mengusovciach


NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY: 10,00 hod. - 1. nedeľa v mesiaci Poprad, ostatné nedele v Mengusovciach


MAPA

(PRE ZVäčšenie kliknite na mapu)

MENGUSOVCE 

Mapa Mengusovce

ŠTÔLA

Mapa Štôla