Pravidelné stretnutia nášho zboru

Nedeľa 10:00   Bohoslužobné zhromaždenie

Nedeľa 17:30   Stretnutie v klubcentre DEPO (Juh III.)


Utorok  18:15   Biblické vzdelávanie a modlitby


Piatok  16:45   Stretnutie dorastu

Piatok  17:00   Stretnutie besiedky

Piatok  18:30   Strednutie mládeže

Kontakt

Poštová adresa
Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Poprad
Jahodná 5
058 01 Poprad - Veľká

E-mail
bjbpp@stonline.sk

Kazateľ
Mgr. Ľubomír Pál
lubopal@gmail.com
0907 568 885