Spoločný víkend na chate v Račkovej doline 2020

Fotky z otvorenia modlitebne