Aktuality

Drahí bratia, sestry a priatelia zboru BJB Poprad,

v súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR (príloha) staršovstvo oznamuje, že od 13.10.2020 do odvolania je počet účastníkov nami organizovaných stretnutí limitovaný celkovým počtom 6 osôb. To reálne vylučuje takmer všetky stretnutia v doterajšej podobe. Informácie sú zverejnené aj na našej zborovej stránke.

V tejto súvislosti oznamujeme nasledujúce:

  • Biblické hodiny v Poprade a vo Štôle - nestretávame sa, v priebehu týždňa bude rozoslaný materiál, ktorý pripraví brat Peter Engler. Seniorom doručíme vytlačený materiál, v prípade potreby kontaktujte brata Pavla Englera 0903 601 310.
  • Stretnutie sestier na stanici - zrušené do odvolania
  • Stretnutia malej a veľkej besiedky - prebiehajú online (spolu v piatok 17:00, videokonferencia Zoom, Meeting ID: 931 931 3160)
  • Stretnutia dorastu - prebiehajú online (presnejšie informácie zašleme dorasťákom neskôr)
  • Stretnutia mládeže - prebiehajú online (piatok 18:30, videokonferencia Zoom, Meeting ID: 857 4475 8088)
  • Bohoslužby - prebiehajú z pripraveného záznamu, ktorý bude zverejnený na videokanáli zboru. V núdzovom prípade bude zverejnená mp3 nahrávka na stránke zborových nahrávok a rozoslané oznámenie o zverejnení.
  • Prispieť svojím darom do zbierky bude možné podľa údajov na stránke zborových kontaktov.


Na stránke nahrávok je zverejnená zvuková nahrávka kázne z 11.10.2020, videozáznam bohoslužby sa nerobil (na YouTube nebude).


Posledné zborové spravodaje:

Október 2020
September 2020
Júl/August 2020
Jún 2020
Apríl 2020
Apríl 2020 - príloha - čítanie pre deti

Pozývame Vás

Pozývame Vás na Discovery - objavovanie biblických právd cez internet

Spojíme sa vo štvrtky o 18:00 formou videokonferencie Zoom. Funguje na PC, notebookoch aj mobilných zariadeniach.
Všeobecný Manuál na pripojenie k videokonferencii ZOOM od BJB Viera. V prípade, že Vám aplikácia ani s pomocou manuálu nefunguje, kontaktujte Petra Ivana 0949 754 247.

Videokonferenciu bude viesť Marek Sonoga, pripojenie je tu.
Zaznačiť si udalosť do kalendára.

Údaje potrebné pre pripojenie:
Meeting ID: 230 087 0503